Üyelik Sözleşmesi

 • https://www.mmygrossmarketim.com/ İnternet sitesi kullanım koşullarını içermekte olup, bu metni incelemekle, siz ve sizin adınıza çalışanlarınız ya da diğer yardımcı şahıs veya danışmanlarınız,  yürütmekte olduğunuz hukuki ve ticari ilişkiler kapsamında kişisel verilerinizin ilgili mevzuat kapsamında güvenli bir şekilde muhafaza edilmesine ve bunları ilgili kurumlarca istendiği zaman yetkili memur ve mercilere gösterilmesine, bu internet sitesi üzerinden ifa edeceğiniz, ticari ve hukuki işlem ve amaçlarına uygun biçimde kullanılması ve işlenmesi hususunda, https://www.mmygrossmarketim.com/ ye açık rızanızı verdiğinizi kabul etmiş oluyorsunuz.


  2-     Ayrıca, bu metni incelemekle,

  a-)Siz ve çalışanlarınız ya da diğer yardımcı şahıs veya danışmanlarınız , FİRMA hizmet platformları, e-ticaret hizmet alanları vb. üzerinden yapacağı ticari ve hukuki işlemler ile benzeri tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını, genel olarak da kanunen suç teşkil edecek ya da ahlaka aykırı herhangi bir işlemleri ya da eylemleri bulunmayacağınızı aksi halde tüm mali ve hukuki sorumluluğun Kullanıcı sıfatı ile tarafınıza ait olacağını, Firmamızın kanun ve/veya genel olarak hukuka ya da ahlaka aykırı kullanımları tesbit etmesi halinde, kullanıcı yetkilerinizin askıya alınabileceğini ya da tamamen engellenebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcı olarak, bu kullanım koşulları ve/veya mevzuata aykırı bir eyleminiz sonucu, Firmamızın tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını talep hakkınının bulunduğunu ve bu hakkını saklı tuttuğunu da ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  b-) Kullanımınız esnasında sizden hiçbir ad,soyad, cep telefonu,Banka bilgileri ya da PTT hesap, e-devlet şifresi vb. bir kişisel veri talep edilmediği için, bunları kullanım esnasında vermemeyi ve ifşa etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

  c-) Kullanımınızın amaca ve Firmamız ile imzaladığınız sözleşmelere uygun biçimde ifa edilebilmesi ve amaca uygun sonuç üretilebilmesi için, https://www.mmygrossmarketim.com/ sayfalarını ziyaret ederken, gerekli bilginin (*) Firmamız ve Firmamıza bu amaç için hizmet veren işbirliği içinde olduğumuz şirketler tarafından kullanılmasına izin vermektesiniz.

  d-) Firmamıza ait marka,telif hakları, sınai mülkiyet hakları ve mülkiyeti Firmamıza ait ya da Firmamız tarafından lisans yolu ile yasal olarak kullanılan tüm değerlere, görsellere, ürünlere haksız bir müdahalede bulunmama, taklit etmeme, izinsiz kullanmama gibi yükümlülüklere uyacağınızı , aksi halde tüm mali ve hukuki sorumluluĞun tarafınıza ait olacağını kabul,beyan ve taahhüt etmektesiniz.

   

  3-     Bu kapsamda, KULLANICI olarak, FİRMAMIZ tarafından bildirilen uygunsuzlukların

  düzeltilmesine yönelik faaliyetlerini planlayarak, FİRMAMIZA yazılı olarak bildirmek ve plana uygun olarak FİRMA tarafından belirtilen sürelerde, herhangi bir süre belirtilmemişse en geç 10 (on ) gün içinde uygunsuzlukları masrafları kendisine ait olmak üzere gidereceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  Yine, Elektronik ticaret mevzuatına ilişkin olarak KULLANICI sıfatı ile,


  a)    FİRMA adına iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılması amacıyla gönderilecek ticari elektronik iletilerin (“e-ileti”) her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan mevzuata ve yapılan değişikliklere uygun olacağını,

  b)    Müşterileri ilgili mevzuat uyarınca bilgilendirmeyi ve aydınlatmayı,

  c)    Elektronik Ticaret Mevzuatı kapsamında verilen hizmetlere ilişkin olarak FİRMA’nın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler konusunda FİRMA’yı derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği FİRMA’ya vermeyi ve FİRMA ile tam işbirliği yapmayı, olursa FİRMA’nın direktiflerine uygun davranmayı,

  kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

   

  4-     Firmamız, yukarıda belirtilen tüm koşulları değiştirme, gelişen veya değişen koşullara göre yenilemeler yapma, Kullanıcı sıfat ve yetkilerinizi durdurma ve https://www.mmygrossmarketim.com/ sitesini tek taraflı olarak durdurma haklarına, herhangi bir mali ya da hukuki sorumluluk altına girmeden sahip olup, bu hususa tarafınızdan onay verilmektedir. Kullanıcı olarak, bu kullanım koşulları ve/veya mevzuata a

  5-     Bu Kullanım koşulları Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabii olup, uyuşmazlıkların ya da feshe dayalı ihtilafların halli için Bolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


  (*) Gerekli Bilgi içeriği: IP Numarası,………..